Thế giới di động dự chi 664 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018Kinh doanh

Trong tháng 5, Thế giới di động cũng dự kiến mua lại 152.789 cổ phiếu ESOP phát hành trước đó để làm cổ phiếu quỹ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply