Thẻ ATM được mở tràn lan và chuyện "nhân viên mới nên phải chạy doanh số thẻ"Kinh doanh

Song song với những đóng góp to lớn, vẫn còn đó nhiều tồn tại trong dịch vụ ngân hàng phải được khắc phục. Một trong số đó là thẻ ATM được mở tràn lan nhưng không hiệu quả.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply