Thấy gì từ vụ thất thoát hơn 349 tỉ đồng ở MHB?Kinh doanh

Thấy gì từ vụ thất thoát hơn 349 tỉ đồng ở MHB?Theo các luật sư, nhiều vấn đề về đánh giá chứng cứ cần được tòa phúc thẩm xem xét cẩn trọng, khách quan.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply