Thấy gì từ đóng góp của thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách?Kinh doanh

Trong vòng 12 năm, đóng góp của thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách đã tăng tới hơn 18 lần, tỷ trọng tăng gần 3,6 lần.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply