Thấy gì qua bức tranh kế hoạch lợi nhuận ngân hàng 2019?Kinh doanh

Thấy gì qua bức tranh kế hoạch lợi nhuận ngân hàng 2019?Có 11 ngân hàng mục tiêu tăng trưởng tín dụng/tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng năm 2019 thấp hơn kết quả năm 2018, 20 ngân hàng đưa ra kế hoạch lợi nhuận tăng từ 3% đến cá biệt 86%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply