Thanh tra việc sử dụng đất tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ ĐìnhKinh doanh

Trong 50 ngày, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất đai và tài sản từng bị kết luận có vi phạm tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply