Thanh tra an toàn thực phẩm tại 100% đơn vị hành chính của Hà Nội và TP.HCMKinh doanh

Thủ tướng Chính phủ quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply