Thành lập Tổng cục Quản lý thị trường có đi ngược tinh thần tinh giản biên chế?Kinh doanh

Việc thành lập Tổng cục Quản lý thị trường làm tăng biên chế của Bộ Công Thương nhưng lại giảm biên chế ở các địa phương, đó là sự gia tăng cơ học, rất bình thường, thực chất không làm tăng biên chế, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương cho biết.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply