Thanh khoản hệ thống dư thừa, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 19 nghìn tỷ tuần quaKinh doanh

Diễn biến hút ròng tuần vừa qua cho thấy thanh khoản toàn hệ thống đang có phần dư thừa hơn so với các tuần trước đó.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply