Thanh khoản dồi dào, nhưng cửa giảm cho lãi suất đầu ra vẫn “hẹp”Kinh doanh

Việc tổng phương tiện thanh toán M2 tăng nhanh hơn tín dụng đã giúp cho thanh khoản hệ thống ngân hàng ở trạng thái dồi dào trong phần lớn thời gian của hai quý vừa qua. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply