Thành công rất cần tố chất, nhưng cũng cần thay đổi 7 kiểu bản tính nàyKinh doanh

Ai cũng mong muốn thành công nhưng ít người quyết tâm theo đuổi thành công đến cùng. Không buông bỏ những bản tính cố hữu thì mục tiêu thành công mãi mãi xa tầm với của bạn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply