Thành công đôi khi phải trả giá bằng sự cô đơn, nhưng bỏ quên gia đình thì khó có thành quả bền vững: Long đong bên ngoài đủ rồi, đây là lý do bạn nên quay về bên bữa cơm cùng tổ ấmKinh doanh

Thành công đôi khi phải trả giá bằng sự cô đơn, nhưng bỏ quên gia đình thì khó có thành quả bền vững: Long đong bên ngoài đủ rồi, đây là lý do bạn nên quay về bên bữa cơm cùng tổ ấmViện có cuộc sống bận rộn mà dần bỏ quên hơi ấm gia đình, dù có thành công cũng chẳng thể bền vững.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply