Tháng 6, VNM ETF sẽ mua vào 7,5 triệu USD cổ phiếu ROSKinh doanh

Theo kết quả rà soát đợt 2 năm 2018 chỉ số MVIS Vietnam Index, ROS sẽ được VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) mua vào nhiều nhất, với giá trị dự kiến sẽ mua bổ sung khoảng 7,5 triệu USD cổ phiếu ROS, nâng tỷ lệ ROS trong danh mục lên mức 5%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply