Thận trọng khi nắm giữ USDKinh doanh

Việc Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ can thiệp, không để tỷ giá biến động quá 2% trong năm nay nên cá nhân và doanh nghiệp nắm giữ USD sẽ không có lợi.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply