Thaco đạt lãi 6.271 tỷ đồng trong năm 2018, đóng góp từ mảng dịch vụ tăng vọt 50%Kinh doanh

Thaco đạt lãi 6.271 tỷ đồng trong năm 2018, đóng góp từ mảng dịch vụ tăng vọt 50%So với kế hoạch đầy tham vọng 82.953 tỷ doanh thu, Thaco năm qua chỉ thực hiện được 71% chỉ tiêu doanh thu, tuy nhiên vượt con số chỉ tiêu lợi nhuận ở mức 7.075 tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply