Tết 2019, không in tiền mới mệnh giá dưới 10.000 đồngKinh doanh

Ngân hàng Nhà nước cho biết không in tiền mệnh giá dưới 10.000 đồng trong dịp Tết 2019 và khẳng định với tiền cũ trong kho dự trữ vẫn hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của người dân và nền kinh tế. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply