Techcombank miễn nhiệm một Phó TGĐ sau 4 tháng bổ nhiệmKinh doanh

Techcombank miễn nhiệm một Phó TGĐ sau 4 tháng bổ nhiệmÔng Lê Bá Dũng mới chỉ đảm nhận vị trí Phó TGĐ Techcombank được 4 tháng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply