Techcombank báo lãi kỷ lục 10.661 tỷ đồng trong năm 2018, đứng thứ hai hệ thống chỉ sau VietcombankKinh doanh

Techcombank báo lãi kỷ lục 10.661 tỷ đồng trong năm 2018, đứng thứ hai hệ thống chỉ sau VietcombankLợi nhuận trên tổng tài sản (ROAA) đạt 2,9%, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROEA) đạt 21,5%, vốn chủ sở hữu của ngân hàng đạt 52 nghìn tỷ đồng – cao nhất trong nhóm ngân hàng tư nhân.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply