TCM đặt kế hoạch lãi 2019 giảm 7%Kinh doanh

TCM đặt kế hoạch lãi 2019 giảm 7%TCM đặt chỉ tiêu lợi nhuận 2019 là 242 tỷ đồng, giảm 7% so với kết quả 2018.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply