Taxi truyền thống, công nghệ “tê liệt” ngày Hà Nội chuyển mưa rétKinh doanh

Taxi công nghệ tăng giá, taxi truyền thống không nhận khách đi quãng ngắn, thậm chí tắt đồng hồ tính cước.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply