Taxi công nghệ vẫn phải gắn “mào”Kinh doanh

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa trình Thủ tướng lần thứ 9 bản Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 86/2014 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, sau khi đã thống nhất nội dung với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ Công an.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply