Taxi công nghệ phải gắn mào, cục diện mới cho thị trường vận tải?Kinh doanh

Dự thảo Nghị định 86/2014/NĐ-CP sửa đổi gần nhất đã nêu rõ yêu cầu đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng xe là phải có phù hiệu “xe hợp đồng” với cách bố trí và ghi thông tin như taxi. Như vậy, theo quy định này, những taxi công nghệ như Grab, Fast Go, Be… sẽ phải gắn hộp đèn (mào taxi).
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply