Tập đoàn Trump từng định tặng ông Putin căn hộ penthouse 50 triệu USDKinh doanh

Doanh nhân phụ trách dự án Tháp Trump ở Moskva cho rằng việc Putin nhận căn hộ sẽ thu hút khách hàng, nhưng dự án đã không được thực hiện.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply