Tập đoàn gạo Top 3 thế giới “Hạt Ngọc Trời” bị truy thu thuế gần 12 tỷ đồngKinh doanh

Phần thuế bị truy thu và bị phạt gần 12 tỷ đồng đối với Tập đoàn Lộc Trời là của năm 2018.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply