Tăng tuổi nghỉ hưu: Vì sao người lao động không đồng tình?Kinh doanh

Tăng tuổi nghỉ hưu: Vì sao người lao động không đồng tình?Qua khảo sát, hầu hết người lao động ở các ngành thâm dụng lao động không muốn tăng tuổi nghỉ hưu.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply