Tăng tuổi nghỉ hưu nhanh dễ tạo ra cú sốc trong thị trường lao độngKinh doanh

Tăng tuổi nghỉ hưu nhanh dễ tạo ra cú sốc trong thị trường lao độngTăng tuổi nghỉ hưu sẽ ảnh hưởng lớn đến những lao động sản xuất trực tiếp. Nếu tăng tuổi nghỉ hưu nhanh dễ tạo ra cú sốc, ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply