Tăng tuổi nghỉ hưu: Lãnh đạo có được kéo dài thời gian "giữ ghế"?Kinh doanh

Những người giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý có nằm trong diện “được” kéo dài, tăng tuổi nghỉ hưu hay không?
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply