Tăng trưởng tín dụng đạt 2,28% trong quý I/2019Kinh doanh

Trong cả năm 2019, NHNN đã xây dựng chỉ tiêu định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply