Tăng lương hưu, trợ cấp cho 8 nhóm đối tượngKinh doanh

Có 8 nhóm đối tượng sẽ được tăng 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng…
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply