Tăng giá đất: Người mua nhà ở thiệt thòiKinh doanh

Nếu giá đất do UBND TP.HCM ban hành ngang bằng giá thị trường thì thuế và phí sẽ tăng lên rất nhiều, làm cho giá nhà đất tăng đột biến.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply