Tân Tổng giám đốc Đoàn Châu Phong: “Trong rất nhiều lựa chọn, tôi quyết định đầu quân cho Văn Phú – Invest”Kinh doanh

“Văn Phú – Invest có hệ thống quản trị, điều hành minh bạch, ban lãnh đạo luôn có hoài bão vươn xa. Người đứng đầu là một lãnh đạo có tâm, có tầm và luôn lấy cộng đồng, khách hàng làm trung tâm”.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply