Tân Tạo có gì để hoàn thành mục tiêu lãi gấp 6 sau nhiều năm vỡ kế hoạch?Kinh doanh

Tân Tạo có gì để hoàn thành mục tiêu lãi gấp 6 sau nhiều năm vỡ kế hoạch?Trong 3 năm gần đây, mỗi năm Tân Tạo chỉ hoàn thành trung bình khoảng 11% kế hoạch lợi nhuận. Do đó, việc công ty đặt mục tiêu lãi 455 tỷ đồng, gấp gần 6 lần năm trước là một dấu hỏi với nhà đầu tư.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply