Tân Chủ tịch WB cảnh báo Trung Quốc "có quá nhiều nợ trên thế giới"Kinh doanh

“Trung Quốc đã tiến nhanh đến nỗi ở một số khu vực của thế giới, mức nợ đã trở nên quá lớn”, ông Malpas nói…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply