Tâm thế của người tài giỏi, trí huệ: Chủ động lựa chọn và chủ động tích lũyKinh doanh

Tâm thế của người tài giỏi, trí huệ: Chủ động lựa chọn và chủ động tích lũyMỗi sự lựa chọn đều sẽ có mặt trái, hay cũng chính là từ bỏ. Do vậy hành động chủ động lựa chọn và từ bỏ không hề có sự khác biệt.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply