Tâm điểm mâu thuẫn tại Coteccons: Những ai đang sở hữu Ricons?Kinh doanh

Tâm điểm mâu thuẫn tại Coteccons: Những ai đang sở hữu Ricons?Cũng với tư cách là cổ đông lớn tại Ricons, một cổ đông khác khẳng định không đồng ý M&A với Coteccons do bản thân Ban lãnh đạo doanh nghiệp này chưa có được sự thống nhất.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply