Tại sao người giàu thế giới tập trung nhiều nhất tại London, Tokyo và Singapore?Kinh doanh

Tại sao người giàu thế giới tập trung nhiều nhất tại London, Tokyo và Singapore?London, Tokyo và Singapore là nơi tập trung đông nhất những người có tài sản ít nhất 30 triệu USD.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply