Tại sao có hiện tượng dòng vốn Hàn Quốc dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam?Kinh doanh

Tại sao có hiện tượng dòng vốn Hàn Quốc dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam?Việt Nam chiếm 17,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc trong năm 2017. Con số này năm 1990 là 3,7%, theo báo cáo mới nhất của Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn Quốc.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply