"Tại sao Apple không thể sản xuất máy tính tại Mỹ? Vì người Mỹ chẳng thể sản xuất nổi con ốc vít"Kinh doanh

Ngay cả các đối tác Mỹ cũng không thể sản xuất được những con ốc vít theo đúng tiêu chuẩn của Apple.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply