Tài sản trên toàn cầu được phân bổ như thế nào?Kinh doanh

Tài sản trên toàn cầu được phân bổ như thế nào?Khoảng 0,7% dân số thế giới nắm giữ 128.700 tỷ USD…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply