Tái diễn cuộc đua tăng vốn ngân hàngKinh doanh

Với kỳ vọng nâng cao năng lực tài chính, các ngân hàng bắt đầu cuộc đua tăng vốn. Năm nay, nguồn vốn tăng thêm chủ yếu đến từ việc chia cổ tức, thặng dư các năm trước để lại.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply