Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước nhiều mục tiêu vẫn còn trên giấyKinh doanh

Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước nhiều mục tiêu vẫn còn trên giấyTái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, mục tiêu thu hút vốn đầu tư xã hội chưa đạt yêu cầu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa thực hiện được.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply