Tài chính tuần qua: Ông Trần Bắc Hà đã “vi phạm rất nghiêm trọng” ra sao trong việc cho vay 4.700 tỷ đồng?Kinh doanh

Cơ quan điều tra xác định ông Trần Bắc Hà đã ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho vay mua vật liệu xây dựng theo mô hình 4 nhà đối với 12 công ty với tổng số tiền 4.700 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply