Tài chính 24h: “Thanh khoản có dư thừa để ổn định mặt bằng lãi suất”Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp để ổn định mặt bằng lãi suất.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply