Tài chính 24h: Ngân hàng lãi lớn, vẫn nói không với cổ tứcKinh doanh

Nhiều ngân hàng lãi lớn, nhưng hàng loạt trường hợp xin không trả cổ tức hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm nay.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply