Tài chính 24h: Gần 194 nghìn tỷ đồng đưa ra mua ngoại tệ có là gánh nặng?Kinh doanh

Tín hiệu cân đối lượng bắt đầu trở lại rõ rệt trong tuần này, sau khi Ngân hàng Nhà nước đưa ra 193.720 tỷ đồng mua ngoại tệ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply