Tài chính 24h: Đã có phương án chuyển nhượng Ocean BankKinh doanh

Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng phương án chuyển nhượng và cơ cấu lại Ngân hàng Đại Dương sau chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply