Tài chính 24h: Có biểu hiện găm giữ USD?Kinh doanh

Tâm lý găm giữ ngoại tệ trong cuộc chiến tranh thương mại, theo ông Nguyễn Trí Hiếu là điều không tránh khỏi, không những diễn ra ở Việt Nam mà cả thế giới.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply