Tài chính 24h: Cá nhân vay tiêu dùng từ 3 tỷ đồng phải chịu hệ số rủi do cao?Kinh doanh

Như BizLIVE đề cập vừa qua, Ngân hàng Nhà nước chính thức xét áp hệ số rủi ro cao đối với những khoản vay cá nhân tiêu dùng giá trị lớn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply