Tài chính 24h: Basel II tới gần, triển vọng tăng trưởng tại ngân hàng khó tăng vốn bị ảnh hưởngKinh doanh

Báo cáo của một công ty chứng khoán tiếp tục đặt ra vấn đề tăng vốn tại ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước chi phối, khi Basel II đến gần.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply