Tài chính 24h: 1 ngân hàng có 2 mức vốn điều lệ?Kinh doanh

Luật sư cho rằng có sự mâu thuẫn khác biệt trong thông tin mức vốn điều lệ ghi nhận giữa giấy tờ pháp lý và giấy tờ hạch toán kế toán của Ngân hàng CB.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply